Träna klättring

oktober 16, 2018 Av av Emil

Klättring ökar såväl fysiskt som psykiskt välmående. De flesta av kroppens muskler får arbeta. Det ger träning för fingrar, händer, armar, nacke ben, fötter, mage och rygg samt många små muskler som inte får så mycket träning under andra träningsformer. Detta bidrar till att balansen ökar och med den ges en bättre smidighet och koordination. Klättring ger samtidigt en mental träning. Det krävs planering för att hitta den bästa vägen till ett specifikt mål samt vaksamhet för att läsa av detaljer i omgivningen. Det gäller att tänka ett steg före och ha en beredskap för det oväntade. Mental träning kan bidra till att man blir bättre på problemlösning och koncentration även i andra sammanhang. Det är klättraren själv som sätter ribban för vilka utmaningar den vill ta, därför har det inte så stor betydelse hur gammal man är eller hur mycket erfarenhet man har. Belöningen kommer då man klarat av sitt eget mål, eller nått lite högre än vid ett tidigare försök. Det är inte ovanligt att man kan få adrenalinkickar och hisnande känslor under klättring, särskilt i början. En van klättrare fokuserar då vanligen på sin koncentrationsförmåga för att hålla koll på känslorna och når på så sätt fram till ett koncentrerat lugn. Det fungerar lika bra att klättra inomhus som utomhus. Inomhus finns större möjlighet till att välja olika nivåer, så kallade problem. Klättraren behöver då klara av ett problem, för att få gå vidare till nästa problem. Det är lätt att följa sin egen utveckling, i individuella mått mätt.

Olika typer av klättring

Klättringen utförs på olika sätt beroende på om den sker inomhus eller utomhus. Inomhusklättring är begränsad av naturliga skäl, men fungerar bra som vardagsträning, medan utomhusklättring kan bli ett spännande utflyktsmål. Utomhusklättring ger ett bredare spektrum av upplevelser eftersom man kommer nära naturen och kan se hisnande vyer. Dessutom kan vädret bidra till spännande utmaningar. Det finns många olika klättringstekniker och de flesta tekniker går att börja träna inomhus. Friklättring är den vanligaste formen av klättring. Målet är då att belasta säkerhetsutrustningen i så liten utsträckning som möjligt. Bouldering är ett exempel på en populär friklättrings teknik. Begreppet kommer från engelskan och syftar på att forcera en lägre klippa utan rep. Tyngdpunkten ligger på att förflytta sig med hjälp av smidighet och explosivitet på en lägre höjd. Marken (eller golvet) täcks då med speciella dynor för att dämpa ett eventuellt fall. Aidklättring är motsatsen till friklättring och sker ofta utmed en speciell led eller bana. Det behövs extra hjälpmedel såsom kilar, bultar och säkringar för att ta sig upp för vissa partier och här ska man använda och utrustningen och ibland hänga i den för att planera nästa steg. Det kan vara bra att börja att träna klättring inomhus för att lära sig vilka säkerhetskrav som ställs och träna olika tekniker i en stabil miljö innan man går på utomhusklättring. Träning inomhus kan också bra om man vill träna tillsammans med en mer erfaren klättrare eftersom det finns fler utmaningar som passar olika svårighetsgrader.

Olika typer av klättring